Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

13-12-2018 ΨΗΦΙΣΜΑ Στήριξης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

από τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ)


26-11-2018 Κύκλος Διαλέξεων - "Οι θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα: νομοθετικό πλαίσιο ελληνικό και ευρωπαϊκό"

Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών «Νίκος Σβορώνος» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με τον Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 64