Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία με τον Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Άνω Ιλίσια, 157 84, Αθήνα
Web: http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/
E-mail: su[at]soctheol.uoa[dot]gr

Facebook: https://www.facebook.com/smekthe/