Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία με τον Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Άνω Ιλίσια, 157 84, Αθήνα
Web: http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/
E-mail: soctheol.uoa.gr@gmail.com

Facebook:@theologyandsociety