Αρχική σελίδα » Ερευνώ

Ξεκινώντας

    Η έρευνα συνιστά το θεμέλιο, τη λυδία λίθο της μεταπτυχιακής σπουδής. Μεταξύ των πολλών και σημαντικών παροχών, ευκαιριών και βοηθημάτων τα οποία παρέχει το Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό φοιτητή συνιστούμε πρωτίστως την ενεργοποίηση των δύο ακόλουθων:
     
 

α) Προσωπικό πανεπιστημιακό e-mail (-@theol.uoa.gr): Με την δημιουργία του εντάσσεσθε στον επίσημο τηλεφωνικό και διαδικτυακό κατάλογο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκτάτε πρόσβαση σε φακέλους ανακοινώσεων, εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, πρόσβαση αυξημένων δικαιωμάτων στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και όλων των βάσεων δεδομένων στις οποίες το Ίδρυμα διατηρεί συνδρομή και καθιστάτε ευχερέστερη τόσο ως προς το Πανεπιστήμιο, όσο και προς τρίτους, την ανάδειξη και πιστοποίηση της ερευνητικής σας ταυτότητας και δραστηριότητας.
Πλατφόρμα on-line αίτησης ηλ. λογαριασμού
.

     
 

β) VPN (Απομακρυσμένη πρόσβαση στο ΕΚΠΑ): Το vpn είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία δια της οποίας πραγματοποιείτε σύνδεση στο Δίκτυο του ΕΚΠΑ από απόσταση. Χάρις αυτό μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρήσης η/υ του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερα χρήσιμη, σε συνδυασμό και με το προσωπικό e-mail, κρίνεται στην χρήση της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης.
Λήψη και εγκατάσταση στον η/υ σας του απαραίτητου λογισμικού
.