Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.07.2022

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 2ης/2021-22 τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 18:00 εξ αποστάσεως

- Σχετικό έγγραφο.