Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

29-01-2021 Αφιέρωμα στον εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών και της Ελληνικής Παιδείας στο Ε.Κ.Π.Α.

Ιστορικό αφιέρωμα με αφορμή τα 180 χρόνια από τη θέσπιση του εορτασμού της ημέρας των Τριών Ιεραρχών και της Ελληνικής Παιδείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1841-2021), μια πρωτοβουλία φοιτητών και...


20-01-2021 "Παιδεία Ελευθερίας" - Ε΄ Συνάντηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21)

Τετάρτη 27/01/2021, ώρα 17:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.


17-12-2020 "Φῶς τοῖς ἐν σκότει" - Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.


27-11-2020 «Εκκλησία και Κοινωνική Αλληλεγγύη» - 2η/30.11.2020 Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.


15-11-2020 "Το νόημα της νηστείας" - 1η/16.11.2020 Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 116