Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

13-12-2018 ΨΗΦΙΣΜΑ Στήριξης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

από τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ)


26-11-2018 Κύκλος Διαλέξεων - "Οι θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα: νομοθετικό πλαίσιο ελληνικό και ευρωπαϊκό"

Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών «Νίκος Σβορώνος» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με τον Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 115