Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.05.2019

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020 στο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Από Δευτέρα 6 Μαΐου έως και Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικά

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητές και Αγαπητοί
Συνάδελφοι,

Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ξεκινούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ 2019 και θα διαρκέσουν έως και την ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

Πληροφορίες – Υποστήριξη: 6946303954, 6975693434.

Αγωνιζόμαστε να αποτελούμε, πάνω από όλα, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΟΜΙΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, με σύγχρονο, ευέλικτο και υψηλό επίπεδο συλλογικότητας, οργάνωσης και λειτουργίας.

Η ταυτότητα του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., καθώς και το σημαντικό επιστημονικό και αναπτυξιακό έργο, το οποίο μέχρι στιγμής έχουν επιτελέσει τα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/

Ενεργούμε πάντοτε σε αγαστή ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ συνεργασία με τις Αρχές του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματός μας, ΜΑΚΡΙΑ από σχολαστικισμούς και παρασκηνιακές ή αποκλίνουσες πρακτικές. Είστε ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτοι/ες να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τη δική μας προσπάθεια, καθώς, όπως έχετε ίσως ήδη διαπιστώσει, ο αγώνας αυτός μόνο εύκολος δεν είναι.

1. ΠΝΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Με την επιτυχή εγγραφή σας στον Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. αποκτάτε:
(α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα εσωτερικά όργανα λειτουργίας του Συλλόγου.
(β) ΠΡΟΣΒΑΣΗ προνομιακή σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες, οι οποίες τελούν υπό την οργανωτική ευθύνη του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.
(γ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ κατά προτεραιότητα στην περίπτωση ενδοτμηματικών υποτροφιών και ευκαιριών φοιτητικής απασχόλησης, εφόσον πληρούνται και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Η εγγραφή περιλαμβάνει ΔΥΟ στάδια:

(Α) Αποστολή στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ με την ένδειξη «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ».

(Β) Έπειτα από την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ της αιτήσεώς σας, θα σας καλέσουμε στο Γραφείο 326 του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. για μια σύντομη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Η εγγραφή σας οριστικοποιείται με καταβολή ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ύψους ΔΥΟ (2) ΕΥΡΩ.

Το συμβολικό ποσό των δύο (2) ευρώ, το οποίο σας ζητούμε ΔΕΝ κρατείται από το Σύλλογο. Αποδίδεται αρμοδίως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ιεροπραξίες, με αποκορύφωμα (α) τον ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Αποφοίτου της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ του Συλλόγου, σύμφωνα με το Κατασταστικό αυτού, και (β) την κοπή της ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ του Συλλόγου στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής υποδοχής των νέων
μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Η Αξιολόγηση των Αιτήσεων διενεργείται από το Συμβούλιο του Συλλόγου, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 04,05/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., ενώ η κατάσταση των αιτήσεων οριστικοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Α) ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- ΕΝΕΡΓΗ ΦΟΙΤΗΣΗ σε κάποιο από προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία.

(Β) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(α) Υψηλό αίσθημα ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιζητούμε το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Επισημαίνουμε τα προβλήματα, όπου και αν υπάρχουν, για να τα επιλύσουμε και όχι για να εξουθενώσουμε τους συναδέλφους μας.
(β) ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι ένας πανεπιστημιακός σύλλογος μεταπτυχιακών και διδακτορικών νέων ερευνητών ΔΙΑΦΕΡΕΙ και οφείλει να διαφέρει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, ως προς τον τρόπο και το πνεύμα λειτουργίας του, από:
- Μη πανεπιστημιακά σωματεία του κοινού Αστικού Δικαίου
- Εκκλησιαστικά σωματεία η/και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
- Εκκλησιαστικές/ενοριακές δραστηριότητες
- Πανεπιστημιακούς προπτυχιακούς συλλόγους
- Πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς συλλόγους που συνδέονται με Π.Μ.Σ. χωρίς
δίδακτρα.

Διατελούμε στη διάθεσή σας, ευχόμενοι πάντοτε κάθε καλό στην πορεία των σπουδών σας στη Σχολή και στο Τμήμα μας.

Μετά τιμής,

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.