Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2021

"Η άσκηση του επισκοπικού λειτουργήματος κατά τους Τρεις Ιεράρχες" - Δ΄ Συνάντηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2020-21)

Δευτέρα 18/01/2020, 18:00-20:00. Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Δ΄ συνάντηση του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Θεολογία και Κοινωνία», μια πρωτοβουλία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00-20:00 με θέμα:

«Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ»

και εισηγητή τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωρεών

κ. ΦΙΛΟΘΕΟ ΘΕΟΧΑΡΗ
Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://zoom.us/j/8199745806?pwd=V1FicExVZkJoK3Q3THB2c0MvemVMQT09

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η συνάντηση της Δευτέρας 18/01/2021 θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων Πατρολογίας, Ερμηνείας Πατέρων και Πατερικής Θεολογίας του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο/διδάσκοντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιο Γλάρο, και υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

- Ενημερωτικό Δίπτυχο 4ης/2020-21 Συνάντησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

- Τηλέφωνο: 694 630 3954 (Δημ. Αλεξόπουλος, Συντονιστής),
                    697 675 4730 (Ελ. Λιντζαροπούλου, Συντονίστρια),
                    697 186 3612 (Αθ. Μαθιουδάκη, Αρχισυνταξία)
 - E-mail: su@soctheol.uoa.gr  

- Ιστοσελίδα του Προγράμματος:
  http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/


- Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α.:
  https://cll.soctheol.uoa.gr/