Αρχική σελίδα » Ερευνώ » Γενικές βιβλιοθήκες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Γενικές βιβλιοθήκες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Προς εξυπηρέτηση του μεταπτυχιακού φοιτητικού σώματος παρατίθεται μια ενδεικτική κατάσταση σημαντικών βιβλιοθηκών, ερευνητικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων.