Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.10.2020

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης (31-10-2020) του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

Συνελεύσεις θεσμικών οργάνων του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

- Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης (31-10-2020) του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.).