Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.05.2020

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της 2ης/2019-20 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

Ανακοίνωση

- Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της 2ης/2019-20 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.).

Πληροφορίες - Υποστήριξη: 694 630 3954, 6944711944, 6975693434.

Η Πρόσκληση έχει επίσης αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου του Συλλόγου.

Το πρωτότυπο του εγγράφου τηρείται στο Αρχείο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Εκ του Συλλόγου