Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.06.2019

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της 2ης/2018-19 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, ώρα 13:00-20:00 και Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, ώρα 12:00-15:00 στο Γραφείο του Συλλόγου

- Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της 2ης/2018-19 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.): http://bit.do/eWakr

Πληροφορίες - Υποστήριξη: 694 630 3954

Η Πρόσκληση έχει επίσης αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου του Συλλόγου.

Το πρωτότυπο του εγγράφου τηρείται στο Αρχείο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Εκ του Συλλόγου