Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.07.2021

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 2ης/2020-21 τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2020-21 τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:30 διαδικτυακά. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:30 επίσης εξ αποστάσεως.

- Ημερήσια Διάταξη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://zoom.us/j/8199745806?pwd=V1FicExVZkJoK3Q3THB2c0MvemVMQT09

Δεν απαιτείται κωδικός σύνδεσης.

Πληροφορίες - Υποστήριξη:
694 630 3954, 697 675 4730, 697 569 3434.

Η Πρόσκληση έχει επίσης αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις δημοσιότητας του Κατασταστικού του Συλλόγου.

Το πρωτότυπο του εγγράφου τηρείται στο Αρχείο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Εκ του Συλλόγου