Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.09.2020

Οργάνωση και Λειτουργία Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Διοικητικό Συμβούλιο και λοιπά Θεσμικά όργανα του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

   

Συγκρότηση των θεσμικών οργάνων λειτουργίας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με (α) τα αποτελέσματα των ετήσιων τακτικών αρχαιρεσιών του Συλλόγου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, (β) τα άρθρα 2α,β, 21.1γ, 26.1γ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (γ) το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), (δ) την από 07.09.2020 Προκήρυξη εκλογών., καθώς και (ε) τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

     

1. Διοικητικό Συμβούλιο Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

 • Πρόεδρος:
  Ελένη Λιντζαροπούλου
  , Υποψήφια Διδάκτωρ στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
  (6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com)
 • Αντιπρόεδρος για θέματα υποψηφίων διδακτόρων:
  Χρυσάνθη Βαβέτση
  , Υποψήφια Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
  (6944711944, chrisavavetsi[at]gmail[dot]com)
 • Αντιπρόεδρος για θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών:
  Ιωάννης Κρεζίας
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»
  (6978060367, johnkrezias[at]gmail[dot]com)
 • Γενική Γραμματέας:
  Βαΐα Συκοπούλου
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού
  (6988023337, vsykopoulou[at]gmail[dot]com)
 • Ειδικός Γραμματέας:
  Θωμάς Γαρουφαλής
  , Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
  (6945408308, tomajogaki[at]yahoo[dot]gr)
 • Ταμίας:
  π. Εμμανουήλ Βιολάκης
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»
  (6945493829, pater.violakhs123[at]gmail[dot]com)
 • Μέλη:
  Περικλής Δημητριάδης, Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»
  (6989773389, periklisdimitriadis4[at]gmail[dot]com)

  π. Αθανάσιος Παΐδας, Μ.Φ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού
  [προσωρινή ανάθεση μέχρι την επαναλειτουργία του Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως]
  (6943726004, thanos2010[at]gmail[dot]com)

  Μικαέλλα Καραμάνη, Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία»
  (6987862073, mikaramani[at]gmail[dot]com)

  Κωνσταντίνος Τσάκαλης, Μ.Φ. Δ.Π.Μ.Σ. «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός
  (6974162385, tsakalisk21[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωματικά Μέλη:
  Αρχιμ. Σεραφείμ Σπέης
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»
  (2228023549, ASpeis61[at]yahoo[dot]com)

  Κωνσταντίνος Δημητρίου, Μ.Φ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου
  (6906505137, ko69dkt[at]gmail[dot]com)

  Στυλιανή Τεκίδη,  Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία»
  (6975595944, stellatkd1994[at]gmail[dot]com)

  Ελένη Μαρή-Σιάτρα, Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού
  (6976470470, elenimarisiatra0[at]gmail[dot]com)

  Γεώργιος Σοφρώνης, Μ.Φ. Δ.Π.Μ.Σ. "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός"
  (6944901089, esperinoagana[at]gmail[dot]com)

2. Συμβούλιο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

(Συμβουλευτικό όργανο παρά τω Δοικητικώ Συμβουλίω, δυνάμει της 02/2020-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

 • Πρόεδρος:
  Αναστάσιος Μπάλκος
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία», τ. Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. ακαδ. έτους 2018-2019
  (6975693434, anastbalv[at]gmail[dot]com)
 • Μέλη:
  Σταύρος Μουτάφης
  , Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι. – Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
  (6973097101, smoutafis[at]uoa[dot]gr)

  Δημήτριος Αλεξόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., Συνεργάτης Θεολογικής Σχολής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Θεολογίας, MSc. Social Anthropology, London School of Economics and Political Science
  (6946303954, demetriosal[at]uoa[dot]gr)

3. Μεταπτυχιακοί Εκπρόσωποι του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στη Συνέλευση του Τμήματος και της Θεολογικής Σχολής

 • Εκπρόσωπος:
  Ελένη Λιντζαροπούλου
  , Υποψήφια Διδάκτωρ στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
  (6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωτές:
  Χρυσάνθη Βαβέτση
  , Υποψήφια Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
  (6944711944, chrisavavetsi[at]gmail[dot]com)

  Αλέξανδρος Γαλανόπουλος,
  Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι. – Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
  (6977806107, alex76gala[at]gmail[dot]com)

4. Μεταπτυχιακοί εκπρόσωποι στον Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι. – Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

 • Εκπρόσωπος:
  Περικλής Δημητριάδης
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»
  (6989773389, periklisdimitriadis4[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωτής:
  Αρχιμ. Σεραφείμ Σπέης
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»
  (2228023549, ASpeis61[at]yahoo[dot]com)

5. Μεταπτυχιακοί εκπρόσωποι στον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

[προσωρινοί με θητεία μέχρι την επαναλειτουργία του Τομέα]

 • Εκπρόσωπος:
  π. Αθανάσιος Παΐδας, Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού
  (6987801080, thanos2010[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωτής:
  Κωνσταντίνος Δημητρίου, Μ.Φ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου
  (6906505137, ko69dkt[at]gmail[dot]com)

6. Μεταπτυχιακοί εκπρόσωποι στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

 • Εκπρόσωπος:
  Ελένη Λιντζαροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
  (6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωτής:
  Στυλιανή Τεκίδη,  Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία»
  (6975595944, stellatkd1994[at]gmail[dot]com)