Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.09.2018

Διοικητικό Συμβούλιο, όργανα Συλλόγου και Εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ακαδημαΐκού έτους 2018-19

Δυνάμει των εκλογικών αποτελεσμάτων των από 03/09/18 τακτικών αρχαιρεσιών και των 04,05/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, τα όργανα λειτουργίας και εκπροσώπησης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 συγκροτούνται ως ακολούθως:

 

  • 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Πρόεδρος: Αναστάσιος Μπάλκος, 6975693434, anastbalv[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Αναπλ. Πρόεδρος: Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Καράμπελας, 6946113225, ioncris.karampel[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας

Γενικός Γραμματέας: π. Σπυρίδων Κωνσταντής, 6978411511, konstantispyros[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας

Ταμίας: Σταύρος Μουτάφης, 6973097101, smoutafis[at]uoa[dot]gr
Υπ. Διδάκτορας Κανονικού Δικαίου

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Αλεξίου, 6977985856, alexioudmt[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Βιβλικών Σπουδών

Μέλος: Ζωή Σιήλντς, 6931181035, zoeshields1990[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Εκκλησιαστικής Γραμματείας

Μέλος: Αικατερίνη Παππά, 6982886267, katerina_pappa[at]outlook[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Αγωγής

Αναπληρωματικά Μέλη:
Διονυσία-Αγγελική Κανελλοπούλου, 6906624097, kanellopoylou.dns[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας

Ειρήνη Κιαγιά, 6978702970, irenkiag[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Βιβλικών Σπουδών

Θεοδώρα-Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου, 6973536318, r.papadimitriou[at]yahoo[dot]gr
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Αγωγής

  • 2. Συμβούλιο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

(δυνάμει των 04,05/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεξόπουλος, 6981442982, dimitrios.alexpls[at]gmail[dot]com
Επίτιμος Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Μέλη:
Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Καράμπελας, 6946113225, ioncris.karampel[at]gmail[dot]com
Επίτιμο μέλος και Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ ακαδ. έτους 2017-18

Ιάκωβος Γιοκαρίνης, 6971952930, giokarinisiak[at]gmail[dot]com
Επίτιμο μέλος και Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. ακαδ. έτους 2016-17

  • 3. Εκπρόσωποι του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Εκπρόσωπος: Αναστάσιος Μπάλκος, 6975693434, anastbalv[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Αναπληρωτής: Σταύρος Μουτάφης, 6973097101, smoutafis[at]uoa[dot]gr
Υπ. Διδάκτορας Κανονικού Δικαίου

  • 4. Τομείς του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

- Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου
Εκπρόσωπος:
Σταύρος Μουτάφης, 6973097101, smoutafis[at]uoa[dot]gr
Υπ. Διδάκτορας Κανονικού Δικαίου

Αναπληρωτής: Δημήτριος Αλεξίου, 6977985856, alexioudmt[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Βιβλικών Σπουδών

- Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Εκπρόσωπος:
Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Καράμπελας, 6946113225, ioncris.karampel[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας

Αναπληρωτής: Ανδρέας (π. Παύλος) Αλεξάς, 6978474194, alexas[at]ebox[dot]gr
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας

- Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Εκπρόσωπος:
Αναστάσιος Μπάλκος, 6975693434, anastbalv[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Αναπληρωτής: Κέλλυ-Σαουάχ Μαραγκουδάκη, 6986817573, Kelly_swhmarag[at]hotmail[dot]com
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάλκος
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Ο Γενικός Γραμματέας

π. Σπυρίδων Κωνσταντής
Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας