Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.09.2019

Διοικητικό Συμβούλιο, όργανα Συλλόγου και Εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2019-2020)

Ειδική Ανακοίνωση

Δυνάμει των εκλογικών αποτελεσμάτων των από 03/09/19 τακτικών αρχαιρεσιών και των 04,05/2018 και 02/2019-2020 αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, τα όργανα λειτουργίας και εκπροσώπησης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 συγκροτούνται ως ακολούθως:

 

  • 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Πρόεδρος: Χρυσάνθη Βαβέτση, 6944711944, chrisavavetsi@gmail.com
Υποψήφια Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αναστάσιος Μπάλκος, 6975693434, anastbalv@gmail.com   
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία»

Γενικός Γραμματέας: π. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, 6932934064, konstantinos_georgakopoulos@hotmail.com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

Ταμίας: π. Εμμανουήλ Βιολάκης, 6945493829, pater.violakhs123@gmail.com 
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

Ειδική Γραμματέας: Βασιλική Δημάκη, 6946141463, vas.dimaki@gmail.com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»

Μέλη:
Βάια Συκοπούλου
, 6988023337, vsykopoulou@gmail.com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

Μικαέλλα Καραμάνη, 6987862073, mikaramani@gmail.com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

Αναπληρωματικά Μέλη:
Σταματίνα Κασιμάτη
, 6979340126, matoula_kasimati@hotmail.com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»

Ξενοφών Κουτσουλιάς, 6937263338, xkoutsoulias@soctheol.uoa.gr
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Άννα Μουστάκα, 6931110693, insurance.moustaka@yahoo.gr
Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"

  • 2. Συμβούλιο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

(Συμβουλευτικό όργανο παρά τω Δοικητικώ Συμβουλίω, δυνάμει της 02/2019-2020 απόφασης του Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

Πρόεδρος: Αρχιμ. Χρυσόστομος Καράμπελας, 6946113225, ioncris.karampel[at]gmail[dot]com
τ. Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. ακαδ. Έτους 2017-2018

Μέλη:
Σταύρος Μουτάφης
, 6973097101, smoutafis[at]uoa[dot]gr
Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι. – Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

Δημήτριος Αλεξόπουλος, 6946303954, demetriosal[at]uoa[dot]gr
Επίτιμος Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., Συνεργάτης Θεολογικής Σχολής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Θεολογίας, MSc. Social Anthropology, London School of Economics and Political Science

  • 3. Εκπρόσωποι του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Εκπρόσωπος: Χρυσάνθη Βαβέτση, 6944711944, chrisavavetsi[at]gmail[dot]com
Υποψήφια Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Αναπληρωτής: Αλέξανδρος Γαλανόπουλος, 6977806107, alex76gala[at]gmail[dot]com
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι. – Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

  • 4. Τομείς του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

- Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Εκπρόσωπος: Αρχιμ. Χρυσόστομος (Στέφανος) Μακρής, 6973057764, chrmak35[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

Αναπληρωτής: π. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, 6932934064, konstantinos_georgakopoulos[at]hotmail[dot]com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

- Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Εκπρόσωπος: π. Αθανάσιος Παΐδας, 6987801080, thanos2010[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

 Αναπληρωτής: Θωμάς Γαρουφαλής, 6945408308, tomajogaki[at]yahoo[dot]gr
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

- Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Εκπρόσωπος: Ελένη Λιντζαροπούλου, 6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com
Υποψήφια Διδάκτωρ στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Αναπληρωτής: Μικαέλλα Καραμάνη, 6987862073, mikaramani[at]gmail[dot]com
Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία»

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας