Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.09.2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ μεταπτυχιακών φοιτητικών αρχαιρεσιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ειδική Ανακοίνωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των τακτικών αρχαιρεσιών της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου 2019 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οργάνων λειτουργίας και μεταπτυχιακών εκπροσώπων του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  σύμφωνα με τα άρθρα 2α,β, 21.1γ, 26.1γ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), τις από 01.05.2019, 10.07.2019 και 26.08.2019 δημόσιες προσκλήσεις του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., καθώς και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Το πρωτότυπο όλων των σχετικών με τις εκλογές εγγράφων τηρείται στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Μετά τιμής,

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ