Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.08.2019

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για τις μεταπτυχιακές φοιτητικές αρχαιρεσίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

σύμφωνα με την από 10/07/2019 προκήρυξη - δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Στο πλαίσιο της από 10/07/2019 Προκηρύξεως - Δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος με θέμα "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.", η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με απόφαση της 2ης/2019 Γενικής Συνέλευσης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., ανακηρύσσει υποψηφίους τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος:

- Σχετικό έγγραφο

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ