Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

25.02.2018

Ολοκλήρωση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων»

Δελτίο Τύπου και Φωτοθήκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι εργασίες του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων», το οποίο διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στην Αίθουσα του Λόγου στη Στοά του Βιβλίου.

Είσοδος στο Λεύκωμα

Αξιοποιώντας την οικουμενική διάλεκτο του Δικαίου σε ευρύτατο ανάπτυγμα, στόχος του Συνεδρίου ήταν να εγκύψει διεπιστημονικά στην ιστορία, τη σύγχρονη κατάσταση και την πολιτισμική συνάντηση διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική έννομη τάξη, στο μεσογειακό περιβάλλον και στο παγκόσμιο σκηνικό της διεθνοποίησης και της εποχής του Διαστήματος. Στο ανωτέρω εγχείρημα συνέβαλε καίρια η διατύπωση υψηλής ποιότητας επιστημονικού λόγου από πλειάδα ηγετών και στελεχών του πολιτικού στερεώματος,  εκπροσώπων εκκλησιαστικών φορέων και θρησκευτικών κοινοτήτων, αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών διδασκάλων και ειδικών, καθώς και νέων ερευνητών του Κανονικού, Εκκλησιαστικού και Διεθνούς Δικαίου, των Θεολογικών, Ιστορικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου αναδείχθηκε η διαχρονική ποικιλομορφία των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και η πολύτροπη επίδραση των τελευταίων στη διαμόρφωση της ταυτότητας των σύγχρονων δικαιοταξιών, στοιχεία τα οποία αμφότερα υπογραμμίζουν την επικαιρότητα του αιτήματος οικοδόμησης και προαγωγής κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συναντίληψης μεταξύ των θρησκειών μπροστά στις παγκόσμιες προκλήσεις των καιρών μας.

Η Επιστημονική Επιτροπή