Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

28.03.2021

Βεβαιώσεις παρακολούθησης της επιμορφωτικής εκδήλωσης με θέμα: "Η Επανάσταση του 1821 στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό"

Διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο

   

Οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης της επιμορφωτικής εκδήλωσης με θέμα: "Η Επανάσταση του 1821 στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό" είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Τα πιστοποιητικά των βεβαιώσεων έχουν εκδοθεί μόνο ύστερα από εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του chat της εκδήλωσης.

Πληροφορίες και επικοινωνία σχετικά με τις Βεβαιώσεις:

  • Β. Συκοπούλου (vsykopoulou@gmail.com)

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλες και όλους
για την θερμή ανταπόκριση και συμμετοχή σας!

Οι Συντονιστές

Δημήτριος Αλεξόπουλος

Αναστάσιος Μπάλκος