Αρχική σελίδα » Ο Σύλλογος, με δυο λόγια » Ταυτότητα και στόχοι

Ο Σύλλογος, με δυο λόγια

   

Η λειτουργία του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ. είναι εγκεκριμένη από την Ελληνική Πολιτεία δυνάμει της υπ. αριθμ. 1569/1998 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρηθείσα (καταστατικό) με αυξ. αρ. 22869 στην Αθήνα την 2α Μαρτίου 2000.

     
  Ο Σύλλογος έχει επίσημη εορτή (άρθρ. 10) στις 9 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη από την Ορθόδοξη Εκκλησία.


Κύριοι σκοποί και επιδιώξεις του ΣΜΕΚΘΕ, όπως απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας του (άρθρ. 3), είναι:

   α) Η εκπροσώπηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
     
  β) η καλλιέργεια συνεργασίας, συναντίληψης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του προς μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, διεκδίκηση θέσεων υποτροφιών, θέσεων εργασίας στον εκκλησιαστικό χώρο και δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,
     
  γ) η ανάδειξη του μεταπτυχιακού ερευνητικού και λοιπού έργου των μελών του Συλλόγου,
     
  δ) Η εξύψωση του Ορθοδόξου φρονήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και
     
  ε) η εν γένει ψυχαγωγία των μελών του.