Αρχική σελίδα » Επιστημονικές Δραστηριότητες » Θεολογία & Κοινωνία - Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Θεολογία και Κοινωνία», μια πρωτοβουλία των φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Θεολογία και Κοινωνία" έχει την αφετηρία του στη Γενική Συνέλευση της 31ης/10/2020 του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.). Εντάσσεται στη σειρά εκδηλώσεων και επιστημονικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου προς τιμή: (α) της επετείου της εκατονταετηρίδος από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου Κεφαλά (1920-2020), Μητροπολίτη Πενταπόλεως, αποφοίτου της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και Προστάτη αγίου του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., (β) της 200ης επετείου της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, και (γ) του ομώνυμου Π.Μ.Σ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, το οποίο ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική λειτουργία του το 2018-2019. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη του σημαντικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, το οποίο συντελείται στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Θεολογία και Κοινωνία" λειτουργεί με την έγκριση της Διευθύνσεως των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Θεολογία και Κοινωνία» πρόκειται να διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 καθ΄ ολοκληρίαν εξ αποστάσεως.
  2. Οι συναντήσεις του προγράμματος είναι δίωρες και προσφέρονται δωρεάν.
  3. Αποτελούν παράθυρα στο σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιμορφωτικό έργο που συντελείται στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του.
  4. Οι συναντήσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν: (α) Εισηγήσεις από έγκριτους ερευνητές και πανεπιστημιακούς διδασκάλους για ιστορικά και επίκαιρα ζητήματα, (β) παρουσιάσεις κοινωνικών, επιχειρηματικών και ανθρωπιστικών δράσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, και (γ) ανοικτή συζήτηση και διάλογο σχετικά με το κεντρικό θέμα της συνάντησης.
  5. Προβλέπεται χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης. Δεν χορηγούνται ECTS ή κάποια άλλη πρόσθετη μοριοδότηση.
  6. Οι συναντήσεις του προγράμματος είναι ανοικτές στο κοινό.
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Τηλέφωνο: 694 630 3954 (Δημ. Αλεξόπουλος, Συντονιστής),
                      697 675 4730 (Ελ. Λιντζαροπούλου, Συντονίστρια),
                      697 186 3612 (Αθ. Μαθιουδάκη, Αρχισυνταξία)
- E-mail: su[at]soctheol.uoa[dot]gr
- Ιστοσελίδα: http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/act/edupro.html