Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.11.2017

Διοικητικό Συμβούλιο, όργανα Συλλόγου και Εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης του Τμήματος (2017-18)

ακαδημαΐκού έτους 2017-18

Δυνάμει των εκλογικών αποτελεσμάτων των από 09/09/17 τακτικών αρχαιρεσιών και της από 24/11/17 ανασύνθεσης του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, τα όργανα λειτουργίας και εκπροσώπησης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στελεχώνονται ως ακολούθως:

 

  • 1. Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: π. Χρυσόστομος Καράμπελας, ΜΦ Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας
Αναπλ. Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας Βιβλικών Σπουδών
Γενικός Γραμματέας: π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
Ειδικός Γραμματέας: Αναστάσιος Μπάλκος, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας
Ταμίας: Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου
Μέλος: Αικατερίνη Γιεμελιάρη, ΜΦ Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας
Μέλος: Σωτηρία Ντούρου, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Αναπλ. Μέλος: Δημήτριος Σούκης, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας
Αναπλ. Μέλος: Παρασκευή Δεμερούτη, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

  • 2. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας Βιβλικών Σπουδών
π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας (Αν.)

  • 3. Εκπρόσωποι του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας Βιβλικών Σπουδών
Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου (Αν.)

  • 4. Τομείς του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

- Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου
Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας Βιβλικών Σπουδών (Αν.)

- Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
Βασίλειος Χασάπης, ΜΦ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως (Αν.)

- Τομέας Θρησκειολογίας
Σωτηρία Ντούρου: ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας
Αναστάσιος Μπάλκος: ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας (Αν.)

  • 5. Υπεύθυνοι ειδικών δομών και δράσεων του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

- Δομή Φοιτητικής Μέριμνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
Αναστάσιος Μπάλκος: ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

- Δομή Δημοσίων Σχέσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων
Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου

- Δομή Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Αναστάσιος Μπάλκος: ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

 

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

π. Χρυσόστομος Καράμπελας
ΜΦ Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας

Ο Γενικός Γραμματέας

π. Σπυρίδων Κωνσταντής
ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας