Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.03.2018

Διοικητικό Συμβούλιο, όργανα Συλλόγου και Εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης του Τμήματος (2017-18)

ακαδημαΐκού έτους 2017-18

Δυνάμει των εκλογικών αποτελεσμάτων των από 09/09/17 τακτικών αρχαιρεσιών και της από 01.03.18 ανασύνθεσης του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, τα όργανα λειτουργίας και εκπροσώπησης του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στελεχώνονται ως ακολούθως:

 

  • 1. Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: π. Χρυσόστομος Καράμπελας, ΜΦ Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας
Επίτιμος Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Αναπλ. Πρόεδρος: Αναστάσιος Μπάλκος, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας
Γενικός Γραμματέας: π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
Ταμίας: Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου
Μέλος: Αικατερίνη Γιεμελιάρη, ΜΦ Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας
Μέλος: Παρασκευή Δεμερούτη, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

Αναπλ. Μέλος: Δημήτριος Σούκης, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

  • 2. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

- π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
- Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου (Αν.)

  • 3. Εκπρόσωποι του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

- Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου
- Αναστάσιος Μπάλκος, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας (Αν.)

  • 4. Τομείς του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

- Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου
Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου

- Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
Βασίλειος Χασάπης, ΜΦ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως (Αν.)

- Τομέας Θρησκειολογίας
Αναστάσιος Μπάλκος, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας
Παρασκευή Δεμερούτη, ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας (Αν.)

  • 5. Υπεύθυνοι ειδικών δομών και δράσεων του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

- Δομή Φοιτητικής Μέριμνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
π. Σπυρίδων Κωνσταντής, ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας
Αναστάσιος Μπάλκος: ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

- Δομή Δημοσίων Σχέσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Ελένη Παλιούρα, ΜΦ Κατεύθυνσης Κανονικού Δικαίου

- Δομή Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Αναστάσιος Μπάλκος: ΜΦ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας

 

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

π. Χρυσόστομος Καράμπελας
ΜΦ Κατεύθυνσης Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας

Ο Γενικός Γραμματέας

π. Σπυρίδων Κωνσταντής
ΜΦ Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας